Ikkje denne guten

Ikkje denne guten
ISBN/EAN: 9788252186505
Sprak: Nynorsk
Kategori: Romaner
Forfatter: Åsmund Forfang
Forlag: Det Norske Samlaget
Utgivelsesar: 2016

Dette er historia om Håkon, yngste son i ein smedfamilie som er sterkt prega av farens brutalitet.

Håkon tyr til dei midla han har lært - hard sjølvhevding -- for å løfte seg ut av rolla si som underdog.

Vi følgjer han i kamp og kjærasteri, i smertelege møte med jamaldringar og vaksne, ein gløgg, liten gutjævel som ser nye impulsar i tida lokke frå verda der ute og true med å dra frå han andre unge menneske han knyter seg til.

Handlinga foregår i eit smelteverkssamfunn på ei tid da eit slikt lukka industrisamfunn enno kunne hevde klassegrenser du ikkje kryssa utan å måtte svi for det. Men verda er i endring, og endringar er gjerne smertefulle.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.