Lederidentiteter i skolen

Lederidentiteter i skolen
ISBN/EAN: 9788215002873
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Jorunn Møller
Antall sider: 235
Forlag: Universitetsforlaget
Utgivelsesar: 2004

Forfatteren har intervjuet rektorer som er i ulike karrierefaser, og som arbeider som skoleledere i fire forskjellige land.

Rektorene forteller hva som gjør jobben meningsfull, spennende og utfordrende, og hva som har betydning for hvordan de opplever seg selv som ledere. Forfatteren viser hvordan de samfunnsmessige strukturene, etablerte lokale tradisjoner og snakk om ledelse virker inn på hvordan den enkelte forstår seg selv og sin egen lederidentitet. Målgruppa for boka er først og fremst studenter i ledelse og utdanningsvitenskap, men boka vil også kunne være interessant for praktiserende skoleledere og lærere. Har litteraturliste og register.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.