Tuba luba 1-2

Tuba luba 1-2
ISBN/EAN: 9788275223621
Sprak: Nynorsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Ebba Sporstøl
Antall sider: 96
Forlag: Tell Forlag
Utgivelsesar: 2010

Lese- og oppgavehefte A . er de første enheten av en ny utgave av Tuba Luba for begynnerundervisningen. Den nye serien innebærer en tidligere start på lese- og skriveopplæringen enn det de tidligere utgavene la opp til. I de nye utgavene vil innlæringen av de små bokstavene stå i sentrum fra begynnelsen, mens de store bokstavene bare opptrer i sin naturlige sammenheng.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.