Naturens läkande kraft

Naturens läkande kraft
ISBN/EAN: 9789197887809
Sprak: Svensk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Lena Berndtsdotter
Antall sider: 240
Forlag: Bokförlaget Kropps Harmoni
Utgivelsesar: 2010

Naturens läkande kraft

Vill du upptäcka din kraft?
Vill du ta ditt ansvar?
Vill du leva ditt liv så fullt och rikt som det är möjligt?
Då kommer du att uppskatta denna bok. Samtidigt som du lär känna en stor man, Dr. Edward Bach och hans fantastiska upptäckter om naturens läkningsförmåga, får du tillgång till din egen läkningsresa. Dr Bach's blomsterterapi.
Jag önskar dig lycka til med ditt liv


Lena Berndtsdotter
Efter ett långt yrkesliv inom fotografbranschen bestämde jag mig för att utbilda mig inom komplementärmedicinen. Min önskan i livet var och är att "hjälpa andra hjälpa sig själva".


Detta gör jag idag som Terapeut och Coach. Jag utbildar också Personliga Livscoacher i BM, Berndtsdotter Metoden som jag själv skapat för att sätta människan i fokus med ett holistiskt och kognitivt synsätt. En metod som ser till hela människan, fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. En metod som ser, bekräftar och berör på samma sätt som Dr. Bach's filosofi. När kropp-själ-ande är i balans då är vi friska.


"Jag arbetar med vad mitt hjärta sjunger av"

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.