Impressions

Impressions
ISBN/EAN: 9788203335693
Sprak: Bokmål\ Nynorsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Annabelle Despardog Elisabeth Ibsen
Antall sider: 286
Forlag: Aschehoug & Co
Utgivelsesar: 2008

Impressions er bygget på et solid faglig fundament og inneholder gode epoketekster og mange kunst- og kulturuttrykk. Bildeutvalget omfatter både det klassiske maleriet, film- og TV-mediet, skulptur og arkitektur. Oppgaveutvalg og aktiviteter er fordelt på lærebok og nettsted. Stor spennvidde i oppgaver og aktiviteter gir god anledning til å trene de ulike ferdighetene.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.