John Landquist : filosof, psykolog, kritiker

John Landquist : filosof, psykolog, kritiker
ISBN/EAN: 9789173533089
Sprak: Svensk
Kategori: Språkog Biografier og memoarer
Forfatter: Ingemar Nilsson
Antall sider: 531
Serie: Svenska lärde
Forlag: Bokförlaget Atlantis
Utgivelsesar: 2009

John Landquist var inte bara filosof utan också känd som kritiker och tidningsman, psykolog och pedagog. Under 1910-talet, då han var gift med författaren Elin Wägner och skrev litteraturkritik i Dagens Nyheter, blev han uppmärksammad som den unga litteraturens språkrör och som August Strindbergs försvarare i den stora litteraturfejden 1910. Han var utifrån sin frisinnade liberalism och utpräglade individualism också engagerad i kampen för kvinnans frigörelse. I mitten av 1920-talet knöts han till Aftonbladets kulturavdelning, efter några år också som politisk redaktör. Från 1936 verkade han som professor i psykologi och pedagogik i Lund.


I denna biografi skildras Landquists liv och idéer på de olika arenor där han var verksam: universitetet, tidningsvärlden och privatlivet, och utifrån möten med kvinnor och författarvänner.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.