Medier och samhälle : en introduktion

Medier och samhälle : en introduktion
ISBN/EAN: 9789144054353
Sprak: Svensk
Kategori: Medie- og kommunikasjon
Forfatter: Klaus Bruhn Jensen
Antall sider: 173
Forlag: Studentlitteratur AB
Oversatt av: Larson, Per
Utgivelsesar: 2009

Medier - från tv, radio och tidningar, till Internet och mobiltelefoni - utgör idag en oskiljaktig del av politik, ekonomi, kultur och vardag.

Vid en tidpunkt då många såväl i den offentliga debatten som i vardagliga samtal lyfter fram medierna som en direkt orsak till att samhället utvecklas i en bestämd riktning, tar denna bok sin utgångspunkt i det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan medier och samhälle. Medierna är en oskiljaktig del av samhällets struktur liksom den omgivande samhällsstrukturen bidrar till att forma de enskilda mediernas uppbyggnad och innehåll. Genom en nyanserad och detaljerad beskrivning av detta ömsesidiga beroendeförhållande analyserar Klaus Bruhn Jensen medierna i samhället, samhället i medierna, medier som samhällsinstitutioner och mediernas mottagare.

Boken vänder sig i första hand till studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap vid universitet och högskolor. Den lämpar sig också väl som fortbildning och uppdatering för alla med ett behov och intresse av att följa utvecklingen inom medievärlden.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.