Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
ISBN/EAN: 9789144109701
Sprak: Svensk
Kategori: Fagbøker
Forfatter: Ross W Greene
Antall sider: 332
Forlag: Studentlitteratur AB
Utgivelsesar: 2016

Med sin fasta övertygelse om att alla barn uppför sig väl om de kan, ger Ross W. Greene stöd åt lärare som upplever att de inte alltid räcker till för de elever som behöver dem mest. Eleverna själva vill inget hellre än att kunna hantera de sociala, känslomässiga och beteendemässiga krav som ställs på dem i skolan och i livet. Många har dock förlorat 
hoppet om att någon vuxen någonsin kommer att kunna hjälpa dem.


I Vilse i skolan beskriver Ross W. Greene hur man med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa beteendemässigt utmanande barn och ungdomar att hantera sitt beteende. Utifrån bokens fiktiva ramberättelse och många konkreta exempel förklarar Greene hur man kan arbeta med den modell som presenteras i boken: Samarbets­baserade och proaktiva lösningar (CPS). Grundtanken bakom modellen är att beteendemässigt utmanande barn ännu inte utvecklat vissa viktiga tankefärdigheter. Genom att de vuxna i barnets omgivning identifierar och förstår vilka färdigheter som saknas och vilka problem detta leder till, kan de hitta lösningar tillsammans med barnet.


Den nya upplagan återspeglar alla revideringar och förbättringar av CPS-modellen som skett sedan år 2009.Boken vänder sig till studenter på lärarutbildningen, men också till alla som arbetar i skolans värld.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.