Globale penger

Globale penger
ISBN/EAN: 9788205329249
Sprak: Bokmål
Kategori: Økonomi og ledelse
Forfatter: Arne Jon Isachsenog Geir Bjønnes Høidal
Antall sider: 204
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
Utgivelsesar: 2004

Valutakurser og renter inflasjon og arbeidsledighet spot- og terminmarkeder forventninger og atferd . hvordan henger alt sammen? Boken Globale penger gir en intuitiv, men samtidig stringent fremstilling der praktiske eksempler belyser de ulike mekanismene. Helt nytt er diskusjonen om hvordan handelen i valutamarkedet, der meglerne har en sentral posisjon, påvirker prisdannelsen. Ved å integrere teori om makrovariable med innsikt i mikrostrukturen i valutamarkedet, får leseren et innblikk i hvordan ulik informasjon slår ut på valutakurs og renter.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.