Her på berget Elev-CD

Her på berget Elev-CD
ISBN/EAN: 9788202288563
Sprak: Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Elisabeth Ellingsen
Antall sider: 1
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2008

Elev-CD-en inneholder mange av tekstene fra tekstboka. Denne CD-en kan kursdeltakerne bruke individuelt. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Læreren kan også bruke den i klasserommet.

Lærer-CD-ene inneholder uttale- og lyttestoff til alle kapitlene.

Oppgavene står i arbeidsboka, og læreren kan finne fullstendig tekst på nettstedet. Lærer-CD-ene er i hovedsak beregnet for læreren i undervisningen.

Nettstedet inneholder varierte og selvinstruerende interaktive øvelser til hvert kapittel. Det er gratis tilgang til nettstedet www.herpaberget.cappelendamm.no.

På nettsiden kan lærere også finne alle tekster til lytteprøvene, fasit til mange av oppgavene i arbeidsboka og ekstrastoff til læreverket.

Lærere tildeles passord til ressurssiden ved å besøke nettstedet. Innhold spesielt for nivå C1 finnes på nettstedet.

Læreverket består av:

TekstbokArbeidsbokElev-cdLærer-cd-erElevnettsted, gratisLærerressurs på nettstedet, gratis

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.