Ska vi leka

Ska vi leka
ISBN/EAN: 9789187139093
Sprak: Svensk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Helena Wandinog Anna Ås
Antall sider: 95
Forlag: Lära Förlag
Utgivelsesar: 2012

Att kunna kommunicera och samspela med jämnåriga är viktigt för välbefinnandet och för att upprätta och utveckla kamratrelationer.
Barn med rörelsehinder, utvecklings- och uppmärksamhetsstörning eller andra kognitiva svårigheter har ofta svårt att samspela med jämnåriga.
Ska vi leka? vänder sig till den som i sitt arbete möter barn som behöver hjälp att samspela med andra barn.
Boken ger en översiktlig bild av hur man kan arbeta med samspel mellan barn med rörelsehinder och deras kamrater.
Förslag och idéer är en sammanställning av metoder från litteraturen och av erfarenheter från barn, föräldrar och personal vid Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.