Her et sted

Her et sted
ISBN/EAN: 9788293281016
Sprak: Flerspråklig, Bokmål\ Engelsk
Kategori: Kunst og kultur
Forfatter: Janike Kampevold Larsen
Antall sider: 83
Forlag: Teknisk Industri
Utgivelsesar: 2013

HER ET STED kan leses som en personlig undersøkelse av sted og tilhørighet.

Seks ulike steder der kunstneren har bodd er blitt gjenstand for en fotografisk undersøkelse der kunstneren tar hvert sted i besittelse og søker å gjøre det til "sitt" ved å ta bilder av det. Fotografiene representerer således kunstnerens forsøk på å forstå, samle, kategorisere og relatere seg til nye steder. Hver for seg besitter de ulike stedene noe eget som fotografen søker å gripe og uttrykke.

Samlet blir fotografiene i boken snarere et bilde på det flyktige i det å være tilstede. Avtrykk vi setter mens vi besøker, er, eller forsøker å være en del av et sted, overlever oss og blir til en del av landskapet.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.