Økologisk landbruk

Økologisk landbruk
ISBN/EAN: 9788252932508
Sprak: Nynorsk\ Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Grete Lene Serikstad, Martha Ebbesvik, Britt I.F. Henriksen, Kirsty McKinnonog Mona Ringnes
Antall sider: 291
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Utgivelsesar: 2010

Boka tar for seg historien til og bakgrunnen for økologisk landbruk, ser på hva som er spesielt for driftsformen, legger vekt på jord og jordliv, plantenes og husdyras ulike roller, husdyrvelferd, bærekraftig produksjon og forbruk. Dette er en av tre bøker som dekker programområdet Vg3 Landbruk.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.