Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid
ISBN/EAN: 9788203400131
Sprak: Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Liv Guldal, Cathrine Borchseniusog Anne Tveit
Antall sider: 343
Serie: Ipraksis
Forlag: Aschehoug & Co
Utgivelsesar: 2016

iPRAKSIS VG1 Helsefremmende arbeid, handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, god ergonomi, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Faget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og førstehjelp.

I arbeidet med fagstoffet får elevene lærestøtte i form av repetisjons- og refleksjonsoppgaver underveis. Sentrale begreper fra kapitlet er forklart i margen for å støtte opp om innlæringen av nye begreper. Avslutningsvis får elevene god hjelp i sammendraget til å få med seg essensen av kapitlets faglige innhold i tillegg til oppgaver der elevene kan bl.a.

jobbe med stoffet på en mer praktisk måte.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.