Neon 10

Neon 10
ISBN/EAN: 9788252171716
Sprak: Nynorsk\ Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Jorunn Aske, Øystein Jetne, Marit Løkkeog Kjersti Rossland
Antall sider: 223
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Utgivelsesar: 2008

Neon er eit læreverk i norsk for 8.-10.

trinn. Verket tek vare på den litterære tradisjonen, men legg også stor vekt på moderne litteratur og samansette tekstar. Tekstutvalet er friskt og designen moderne og inspirerande. Verket byggjer på ei gjennomgåande differensiering, både i tekstane og oppgåvene, og legg dermed godt til rette for ei tilpassa undervisning. Neon 10 Lærarrettleiinga er ein nyttig ressurs for læraren. Her finst metodiske tips, kopioriginalar, framlegg til fordjupningsopplegg og eit utval av utfyllande oppgåver. Dette kan ein m.a. lese om: Kva seier læreplanen Grunnleggjande ferdigheiter Om alle elementa i verket Korleis bruke tekstane Korleis bruke oppgåvene Framlegg til oppgåvesvar Utfyllande oppgåver Korleis bruke bileta Framlegg til utfyllande tekstar Kopieringsoriginalar Årsplanar Læringsstilar Vurdering

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.