Moderne makroøkonomi

Moderne makroøkonomi
ISBN/EAN: 9788205287686
Sprak: Bokmål
Kategori: Sosialøkonomi
Forfatter: Erling Steigum
Antall sider: 550
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
Utgivelsesar: 2004

Denne læreboka gir innføring i moderne makroøkonomi

Denne boka er primært skrevet for dem som studerer makroøkonomi for første gang, enten det er på universiteter eller høyskoler. Fokus i boka er rettet mot viktige makroøkonomiske fenomener som langsiktig økonomisk vekst, strukturell arbeidsledighet og nominelle størrelser som prisnivå, rentenivå og valutakurser, samt konjunkturbevegelser og økonomiske kriser. Et annet sentralt tema er hvordan makroøkonomisk politikk virker og kan brukes til å oppnå politiske mål for den økonomiske utviklingen.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.