Monitor 3 Oppgavebok

Monitor 3 Oppgavebok
ISBN/EAN: 9788202271503
Sprak: Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Elisabeth S Berner
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2008

En felles oppgavebok for hvert trinn er sentral i arbeid med læreverket. Oppgavene står samlet innenfor samme hovedtema i historie, geografi og samfunnskunnskap. De ulike oppgavene gir betydelige muligheter for individuell tilrettelegging og elevmedvirkning. Oppgavene kalt «Fortelle – Granske – Gruble» har progresjon på tre nivåer og er knyttet til temaene i grunnbøkene. Enkelte oppgaver gir elevene mulighet til å arbeide med kilder og IKT. I oppgaver med pekere fra grunnbøkene finner eleven fordypningsstoff. Disse oppgavene har sammenheng med tematikken i grunnbøkene og kjennetegnes av et eget symbol.

Oppgaveboka er sentral i lærerens planlegging, og arbeidsplaner for elevene kan i stor utstrekning ta utgangspunkt i denne boka.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.