Historie

Historie
ISBN/EAN: 9788282650069
Sprak: Nynorsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Leidulf Melve
Antall sider: 302
Forlag: Dreyers Forlag Oslo AS
Utgivelsesar: 2010

Fortiden forandrer seg ikke, men vår forståelse av den er stadig i bevegelse. Denne boka tar for seg historikere og historieskrivning fra antikken til i dag, og gir innsikt i hvordan de ulike fremstillingene av historien er formet av historikernes samtid og teoretiske overbevisning. Det finnes ikke en objektiv sannhet, bare ulike fortolkninger. Derfor er det viktig å bli bevisst hvordan ulike verdivurderinger og ideologiske ståsteder har preget, og preger, vår forståelse av fortiden.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.