Kulturell psykologi

Kulturell psykologi
ISBN/EAN: 9789144105932
Sprak: Svensk
Kategori: Helse- og sosialfag
Forfatter: Agnes Botond
Antall sider: 330
Forlag: Studentlitteratur AB
Utgivelsesar: 2017

Den västerländska psykologin har till stor del baserats på experiment gjorda med vita, unga studenter eller värnpliktiga från medelklassen i USA. Inom kulturell psykologi, som är ett relativt nytt fält men med gamla anor, skärskådas den akademiska psykologins allmängiltighet. Blicken riktas mot psykologiska aspekter av kulturella olikheter och 
den konstruktiva hanteringen av dessa.

Kulturell psykologi är den första svenska läroboken i ämnet. Boken består av tre delar. Del 1 introducerar ämnet, presenterar grund­begreppen, skissar en historisk bakgrund till fältet och beskriver forskningsfältets metoder. Del 2 redovisar forskningsresultat från de många psykologiska och socialpsykologiska studier där man funnit kulturella variationer i människans psykologiska fungerande. Del 3 handlar om kliniska psyko­logers arbete och redogör med hjälp av 
befintlig forskning, samt utifrån författarens kliniska erfarenhet, för hur kulturella faktorer kan påverka möten mellan klient och psykolog i utrednings- och behandlings­sammanhang.

Farorna med att såväl underskatta som överskatta kulturella skillnader belyses på ett nyanserat sätt. 


Boken vänder sig främst till studerande inom psykologi och till yrkesverksamma psykologer. Del 1 och 2 vänder sig även till studerande på andra högskole- och universitetsutbildningar, till exempel inom vård och socialt arbete samt lärarutbildningarna.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.