Nynorsk

Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205312111
Sprak: Nynorsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Anne Britt Heimdal
Serie: Gyldendals arbeidshefter
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
Utgivelsesar: 2003

Nynorsk som sidemål eller hovudmål? Trening i basiskunnskapar som mellom anna ordlære, rettskriving og grammatikk. For elevar med nynorsk som sidemål:Hefta kan brukast både som ei innføring i sidemålet og som ekstra øvingar i grammatikk og viktige språklege emne.For elevar med nynorsk som hovudmål:Hefta er eit nyttig supplement i det daglege arbeidet med språket. Dei kan òg brukast til repetisjon av grammatikk, rettskriving og teiknsetjing.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.