Matte Mosaik Steg 1 Träna Blå

Matte Mosaik Steg 1 Träna Blå
ISBN/EAN: 9789121175743
Sprak: Svensk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Kristina Olstorpe, Lennart Skoogh, Håkan Johanssonog Monica Lundberg
Antall sider: 48
Serie: Matte Mosaik skolår F-3
Forlag: Liber
Utgivelsesar: 1999

Använder småstegsmetoden!
En bra och tydlig serie som hjälper till att bygga upp grundläggande talbegrepp och logisk begreppsstruktur.

Nu kompletteras Matte Mosaik med ett extra övningshäfte där eleverna får lära sig att räkna med uppställning.

Läs mer
Småstegsmetodens kännetecken:
- Taluppfattning
- Tabeller lärs in grupperade enligt tankemodeller
- Överslagsräkning och vardagsräkning
Förskoleklass
Storbok med saga i handledningen.
Arbetsbok på 54 sidor.
Lättillgänglig handledning skriven av en förskollärare.
Arbetsområden:
- Sortera och klassificera
- Läge, riktning, rum och form
- Jämföra och mäta
- Mönster
- Tal och antal
- Siffror
Skolår 1
Innehåll i Matte Mosaik 1 A och 1 B
0-20, 0-100
Lilla Plus och Lilla Minus
Huvudräkning
Överslagsräkning
Form och Mönster
Längd, vikt och volym
Klockan
Problemlösning
Skolår 2
Innehåll i Matte Mosaik 2 A och 2 B
0-200, 0-1 000
Stora Plus och Några Gånger
Huvudräkning
Överslagsräkning
Form och Mönster
Längd, vikt och volym
Klockan
Problemlösning
Skolår 3
Innehåll i Matte Mosaik 3 A och 3 B
0-2 000, 0-10 000
Alla Gånger och Stora Minus
Huvudräkning
Överslagsräkning
Form och Mönster
Längd, vikt och volym
Klockan
Problemlösning
Grundböckerna
Allagrundböcker är på 120 sidor fördelade på 5 kapitel.
Där finns enskilt arbete, pararbete och gruppuppgifter.


I böckerna finns arbete med miniräknare och praktiskt arbete.
Varje kapitel avslutas med en diagnos.
På varje sida finns en minihandledning och i elevböckerna förekommer inga algoritmer.
Böckerna präglas av ett diagnostiskt arbetssätt.
Räkna med uppställning - skolår 2 och 3
Nu kompletteras serien med ett extra övningshäfte där eleverna får lära sig att räkna med uppställning. Häftet hjälper eleverna att systematiskt träna standardalgoritmer i addition och subtraktion, både utan och med växlingar.

Häftet kan också användas fristående oavsett grundläromedel.
Läxböckerna
Allaläxböcker är på 48 sidor och innehåller spel, träning, matematiska utmaningar och 15 läxor.
Till varjeläxbok levererasRäknekort.
1A: Lilla Plus
1B: Lilla Minus
2A: Stora Plus
2B: Några Gånger
3A: Många Gånger
3B: Stora Minus
Läxorna vänder sig till barn och föräldrar. Föräldrarna harLärarpärmens Mattebrev till sin hjälp.


Tränahäftena (Blå, Röd, Grön)
Smala block med mängdträning på de fyra räknesätten. Häftena är självrättande.
Lärarpärmarna
En pärm per skolår med utförliga metodanvisningar till varje sida igrundbok ochläxbok. Där finns även kopieringsunderlag och brev till föräldrarna att skicka hem tillsammans medläxboken samt förslag på mål för varje kapitel.
Matte Mosaikwebben
Matte Mosaikwebben, som hör till Matte Mosaik-serien, är ett e-läromedel som möjliggör variation i undervisningen.

Matte Mosaikwebben ger hjälp (bildstöd) till den som behöver och talar om vilka uppgifter eleverna behöver träna mer på. Den är lätt att förstå för elever i skolår F-3. Matte Mosaikwebben gör det lättare att individualisera arbetet för elever med olika lärstilar. Fokus ligger på mängdträning på addition, subtraktion och multiplikation.
En fortsättning av Matte Mosaik finns för åk 4-6.

Om författarna
Monica Lundberg, förskollärare och fortbildare.
Kristina Olstorpe, lågstadielärare och speciallärare.
Håkan Johansson, mellanstadielärare och lärarfortbildare.
Lennart Skoogh, matematiklärare och lärarfortbildare.
Roland Olstorpe, matematiklärare.

Teckningar:Tomas Karlsson
Formgivare:Lotta Rennéus

Matte Mosaik har fått pris av Svensk Bokkonst som en av de 25 vackraste böckerna (alla kategorier) som gjordes i Sverige 1998.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.