Trygderetten

Trygderetten
ISBN/EAN: 9788270832149
Sprak: Nynorsk
Kategori: Jus
Forfatter: Sigurd Birkelund
Antall sider: 92
Forlag: Snøfugl Forlag
Utgivelsesar: 1997

Bakgrunnen for denne boken er den siste tids søkelys på Trygderetten. Forfatteren, som selv arbeider i Trygderetten, ønsker å gi leserne et grunnlag til å danne egne meninger om den lange saksbehandlingstiden. Forfatteren mener mye av problemene kunne vært unngått om Trygderettens prognoser på et tidligere tidspunkt hadde fått gjennomslag i Sosial- og helsedepartementet.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.