Reading Success A

Reading Success A
ISBN/EAN: 9789144072555
Sprak: Svensk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Ken Methold
Antall sider: 72
Forlag: Studentlitteratur
Utgivelsesar: 2011

I Reading Success förbättrar eleverna sin läsförståelse på engelska och utökar sitt engelska ordförråd. Roliga texter med en knorr på slutet gör det lättare att lyckas med läsningen. Eleven får tillgång till ljudfiler till alla bokens texter som ett extra stöd till läsningen.

Reading Success består av 30 fristående kapitel. Texten på vänstersidan följs upp av övningar i ordkunskap och läsförståelse på högersidan.

Texterna är hämtade ur olika genrer, främst berättelser och dagböcker. I A- boken finns dessutom diagram, annons, information, faktatext, e-post och intervju. I B-boken förekommer recension, karta, e-post, chat och nyhetsartikel.

Reading Success är inte någon förbrukningsbok – eleven skriver i ett separat skrivhäfte.

Längst bak i boken finns en ordlista till varje kapitel.

Alla texter inlästa

Eleven får tillgång till alla bokens texter inlästa i form av ljudfiler. Ljudfilerna aktiveras med koden som finns i boken. Koden är aktiv i 4 år och kan ärvas mellan elever.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.