Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen

Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen
ISBN/EAN: 9788200129554
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Else Foss, Geir Hyrve, Wiebke Klagesog Svein Ole Sataøen
Antall sider: 231
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
Utgivelsesar: 1999

I alle barnehager vil det være forhold en ønsker å endre. Det kan skyldes ideer eller behov som oppstår i barnehagen, hos foreldre eller i nærmiljøet. Slike ideer eller behov kan danne grunnlaget for lokalt utviklingsarbeid. Mange vegrer seg til å ta fatt på slike oppgaver fordi de ikke vet nok om hvordan et slikt prosjekt skal organiseres og gjennomføres. Denne boka gir innsikt i en prosjektarbeidsform som er godt tilpasset barnehagens virksomhet. Den klarlegger viktige oppgaver som planlegging, styring, læring og informasjon gjennom hele prosjektperioden. Forfatterne legger stor vekt på informasjon både internt i barnehagen, og til foreldre, lokalmiljø og samfunnet. Et slikt utadretet perspektiv er viktig om arbeidet skal bidra til å utvikle barnehagen i Norge, og ikke bare løse aktuelle, lokale problemer. Denne utgaven er revidert i lys av Rammeplan for barnehage fra 1996. Den reflekterer også den faglige utviklingen som er skjedd på området de senere årene.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.