Mineralogi

Mineralogi
ISBN/EAN: 9788241206214
Sprak: Bokmål
Kategori: Matematikk
Forfatter: Tore Prestvik
Antall sider: 210
Forlag: Vett og Viten A\S
Utgivelsesar: 2005

Boka tar opp de fleste emner som vanligvis behandles i et grunnkurs i mineralogi på universitetsnivå. Del 1 omfatter geometrisk krystallografi, krystallkjemi, krystallfysikk og et kapittel om mineralenes relasjon til de geologiske prosesser. I del 2 er de enkelte mineralene behandlet etter en tradisjonell kjemisk inndeling. Til slutt følger en liste med data over ca. 120 utvalgte mineraler. Først og fremst beregnet på geologistudenter, men amatørgeologer og mineralsamlere vil også finne boka nyttig.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.