Nationalism

Nationalism
ISBN/EAN: 9789144110028
Sprak: Svensk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Sverker Sörlin
Antall sider: 96
Forlag: Studentlitteratur AB
Utgivelsesar: 2015

Nationalism ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

De allra flesta av vår världs väpnade konflikter ­­präg­las på ett eller annat sätt av nationalism. Natio­nalism påverkar opinioner över hela ­världen och gör motstånd mot europeisk integration och framväxten av mångkulturella sam­hällen. Natio­nalism är på nytt en kraft att räkna med, till de flestas för­våning, mångas förtret och andras förtvivlan.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.