Who cares

Who cares
ISBN/EAN: 9788269072600
Sprak: Flerspråklig, Bokmål\ Engelsk
Kategori: Foto og film
Forfatter: Lena Ronge
Antall sider: 141
Forlag: Trond Andersen Vår coaching
Oversatt av: Moses, Robert
Utgivelsesar: 2017

"Who cares" er en fotokunstbok fra Trond Johan Andersen. Parallelt med fotografiene som vitner om et samfunns kollaps, opptrer Lena Ronges korte og poengterte tekster som en indre monolog boka gjennom. Samspillet mellom bilder og tekst gjør at fotografiene like gjerne speiler menneskets indre kamper som ruinene en væpnet konflikt etterlater seg.
Selv sier Trond Johan Andersen det slik:
Who Cares er et sosialt budskap.
Jeg er en deltager og betrakter
av et indre og ytre livsløp,
ofte synlig i det etterlatte.
Vesentligst i våre liv er å føle trygghet
- for mange mer en drøm enn virkelighet.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.