Mobbing forbudt

Mobbing forbudt
ISBN/EAN: 9788202228033
Sprak: Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Sylvia Laserow
Antall sider: 123
Forlag: Cappelen Damm
Oversatt av: Nilsen, Lisbeth
Utgivelsesar: 2003
Originaltittel: Stoppa Mobbning Steg för steg


Mobbing er et stort problem i skolen, og det stilles store krav til lærere for å oppdage og forsøke å forebygge dette. Her presenteres et ferdig opplegg som lett kan igangsettes og også supplere andre tiltak på skolen. "Mobbing forbudt" er en håndbok for læreren til bruk i sin klasse.

Boka er tilpasset barnetrinnet, og gir god støtte til å forebygge, oppdage og stoppe mobbing så tidlig som mulig. Gjennom 15 leksjoner presenteres ferdige og gjennomarbeidede undervisningsopplegg som ikke forutsetter mye forberedelse. På ulike måter, og trinn for trinn, legges det opp til arbeid med temaene empati, livskunnskap, kameratsamtaler, konfliktløsning og sosial kompetanse. Leksjonene i boka kan brukes direkte ord for ord, eller lett tilpasses den aktuelle klassen.

Samarbeidet med foresatte er sentralt, og boka inneholder forslag til flere brev til foresatte, slik at de holdes orientert underveis i prosessen. Disse kopieringsoriginalene og et diplom til elevene for gjennomført kurs, er laget på både bokmål og nynorsk.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.