Monitor 2 Samfunnskunnskap Grunnbok

Monitor 2 Samfunnskunnskap Grunnbok
ISBN/EAN: 9788202268237
Sprak: Nynorsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Elisabeth S Berner
Antall sider: 104
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2007

Fagstoffet er organisert i fem felles hovedemner i grunnbøkene for historie, geografi og samfunnskunnskap. Stoffet er enkelt framstilt, og bøkene presenterer ord og uttrykk som er grunnleggende for forståelsen. Grunnbøkene har i tillegg pekere til differensierte oppgaver i oppgaveboka.

Grunnbøkene er delt inn i følgende hovedemner:
1 Demokrati
2 Nasjoner og kulturer
3 Utvikling og teknologi
4 Miljø og forbruk
5 Internasjonalt samarbeid
6 Land, vann, luft (tilleggsemne for geografi)

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.