Vårt politiske Norge

Vårt politiske Norge
ISBN/EAN: 9788245016598
Sprak: Bokmål
Kategori: Statsvitenskap
Forfatter: Rolf Rønningog Jon Helge Lesjø
Antall sider: 352
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Utgivelsesar: 2015

Vårt politiske Norge er ei innføringsbok i stats- og kommunalkunnskap. Forfatterne viser hvordan politiske fenomener kan studeres og forstås.

Leserne får kunnskap om hvordan det politiske beslutningssystemet fungerer, og om oppbygningen av vårt forvaltningsapparat på statlig, fylkeskommunalt- og kommunalt nivå. Denne 4. utgaven er ajourført med de nyeste endringer i politikk og forvaltning. Boka har blant annet nyskrevne kapitler om makt og om innovasjon i offentlig sektor. Rolf Rønning og Jon Helge Lesjø er professorer ved Høgskolen i Lillehammer. Rønning har 35 års erfaring fra undervisning i stats- og kommunalkunnskap og har skrevet flere bøker om samfunnsfaglige emner. Lesjø har forsket på offentlig politikk og kommunesektorens utvikling og har lang erfaring fra undervisning i politikk og planlegging.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.