Zeppelin 2A

Zeppelin 2A
ISBN/EAN: 9788203342721
Sprak: Nynorsk
Kategori: E-bøker
Forfatter: Turid Fosby Elsness
Antall sider: 64
Forlag: Aschehoug & Co
Utgivelsesar: 2012

Zeppelin 2A arbeidsbok skal befeste og utvide kunnskapen som elevene får gjennom leseboka. Arbeidsboka har nivådifferensierte oppgaver som
- gir trening i avkoding
- utvikler leseforståelse
- utvikler elevenes kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning
- inviterer til friskriving

Arbeidsboka er i farger og er rikt og morsomt illustrert.

Zeppelin 2A arbeidsbok utgis med store og små bokstaver i tre varianter: trykkskrift, stavskrift og løkkeskrift.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.