Helse.digital

helse.digital
ISBN/EAN: 9788202350208
Sprak: Bokmål
Kategori: Helse- og sosialfag
Forfatter: Norman Anderssen, Siw Blixog Tove Størdal
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2012

helse.digital er en bok om dagens informasjonsteknologi og digitale arenaer i helsefaglige utdanninger og praksis. Den er skrevet for studenter og lærere innen sykepleier- og de helsefaglige utdanningene, og for helsearbeidere. I tillegg vil spesielt studenter innenfor desentraliserte utdanninger og i praktisk pedagogisk utdanning ha stor nytte av boka.

Forfatterne oppsummerer erfaringer, og analyserer spørsmål rundt digitale arenaer og konkrete informasjonsteknologier som er aktuelle i dag.

Boka beskriver blant annet:

Hva slags digital kompetanse helsearbeidere bør ha.Hvilke utfordringer Web2-generasjonen representer.Hvordan det sanselige møtet mellom student og lærer, eller pasient og helsearbeider blir påvirket av IKT-hverdagen.Hvordan IKT påvirker innholdet i helsefaglig praksis og utdanning.Hvordan virtuelle nettverk kan fungere faglig stimulerende for helsearbeidere.

Hvilken nytte simulering kan ha innenfor helsefagene.Hvordan mobilteknologi kan nyttes i psykiatrisk behandling.Hvordan studenter og lærere bør oppføre seg i digitale klasserom.Hvordan høgskole og næringsliv sammen kan utvikle teknologiprodukter.Hvordan teknologisk utstyr kan kompensere for lese- og skrivevansker.

Boka har stikkordsregister og faktabokser i margen. I noen av kapitlene har forfatterne laget sjekklister med praktiske råd for både undervisere og studenter.

Disse listene vil også være til stor hjelp for helsearbeidere i praksis.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.