1000 ord i nord

1000 ord i nord
ISBN/EAN: 9788273801890
Sprak: Nynorsk
Kategori: Norske og nordiske ordbøker
Forfatter: Eli Johanne Ellingsve
Antall sider: 146
Forlag: Nordkalott-Forlaget A\S
Utgivelsesar: 2012

Ordboka 1000 ord i nord inneheld meir enn 1000 ord frå dialektane i Nord-Noreg. Orda er døme på det som særmerkjer talemålet i nord i høve til talemålet i sør, gjennom form eller innhald. Her finn ein opplysning om innhald, uttale, utbreiing og opphav. Orda er funne i lokale ordsamlingar, samla inn av heimelsfolk i Nord-Noreg, eller henta frå samlingane til Norsk Ordbok. Boka er illustrert med bilde og teikningar.

Forfattar er Eli Johanne Ellingsve. Ho er ein av redaktørane i Norsk Ordbok, med oppvekst i Salten og arbeidsstad ved NTNU. I ti år har ho hatt spalta Ord i nord i Nordnorsk Magasin. Mange av orda har stått på trykk i magasinet, nokre artiklar er utvida, og andre er nyskrivne.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.