Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk

Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk
ISBN/EAN: 9788202392758
Sprak: Bokmål
Kategori: Jus
Forfatter: Erik Monsen
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2012

Denne boken gir en innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Hovedsiktemålet er å gi en oversikt over og kortfattede fremstillinger av hovedemner i faget juridisk metode. Heller enn å fokusere på teoretiske redegjørelser for kjennetegn ved forskjellige rettskilder og ulike regeltyper, er fremstillingens hovedfokus rettslig argumentasjon som sådan og hvordan denne skal eller kan gjennomføres ved besvarelsen av rettsspørsmål.

I bokens siste del blir det redegjort for, og gitt konkrete illustrasjoner på, hvordan juridisk metode kan bli operasjonalisert som teknikk for besvarelsen av eksamensoppgaver ved juridiske læresteder.

Målgruppen for Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk er førsteårsstudenter ved juridiske læresteder.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.