Los geht's 10

Los geht's 10
ISBN/EAN: 9788252167719
Sprak: Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Anne-Marie Schulze
Antall sider: 164
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Utgivelsesar: 2006

Los geht's er et læreverk i tysk for 8.-10. trinn med et realistisk omfang samtidig som verket byr på et omfattende materiale til individualisering i klasserommet. Verket oppmuntrer elevene til å bruke språket fra første dag og til å reflektere rundt hvordan de lærer seg det. Elevene skal få kunnskap om geografi, menneske, litteratur, kunst og kultur fra de tyskspråklige landene. Los geht's har en god struktur for effektiv, morsom og lett språklæring.

Los geht's 10 Grunnbok inneholder tekstene: - Die Schweitz - Rund um das Wetter - Wo wohnst du? - Wo ist das? - Frohes Fest! - Märchen - Die Schule - Jung sein - Kultur geht durch den Magen - Lesen-lesen-lesen

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.