Ditt samfunn

Ditt samfunn
ISBN/EAN: 9788291818887
Sprak: Bokmål
Kategori: E-bøker
Forfatter: Hasse Bergstrøm, Johan T. Daleog Kjersti Garstad
Antall sider: 256
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Utgivelsesar: 2013

Ditt samfunn er skrevet for tretimerskurset i samfunnsfag for alle utdanningsprogrammer i videregående skole, Vg1 og Vg2.

Den dekker ny lærerplan i faget. Læreverket består av: lærerbok og nettsted for elver og lærer. Lærestoffet presenteres gjennom fakta, eksempler og øvinger med utforsk. Lærerboka har et godt utvalg med øvinger som kontrollerer fakta og tester om eleven kan gjøre rede for faglige standpunkter på en saklig måte. Nettstedet er en åpen støttefunksjon til læreboka og består av Les mer om, ekstraoppgaver, løsningsforslag og lenker.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.