Morfologi

Morfologi
ISBN/EAN: 9788252142495
Sprak: Nynorsk
Kategori: Språk
Forfatter: Jan Terje Faarlund
Antall sider: 133
Forlag: Det Norske Samlaget
Utgivelsesar: 1995

Boka er oppdatert i terminologi og analysemodellar etter retningslinjene til Norsk referansegrammatikk. Ho gir ei innføring i ordlaging og ordbøying i norsk, samt informasjon om bøyingssystema i nynorsk og bokmål. For studentar i norsk på universitet og høgskolar, samt andre som skriv.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.