Elever med lese- og skrivevansker

Elever med lese- og skrivevansker
ISBN/EAN: 9788202365158
Sprak: Bokmål
Kategori: Pedagogikk
Forfatter: Solveig-Alma Halaas Lyster
Antall sider: 110
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesar: 2012

Lese- og skrivevansker har tradisjonelt vært noe spesialpedagogene arbeider med, men i dag har den enkelte lærer fått et langt større ansvar for å forebygge og å oppdage lese- og skrivevansker på et tidlig tidspunkt.

Da er det viktig at læreren har kunnskap om lese- og skrivevansker og om vanskenes sammenheng med skriftspråkets grunnleggende prinsipper og lese- og skriveutviklingens dimensjoner.

Denne boka presenterer hva vi i dag vet om dysleksi og leseforståelsesvansker, og hva lærere kan gjøre for å kartlegge elevenes lese- og skriveutvikling, oppdage lese- og skrivevansker og sette i gang relevante tiltak eller forebyggende og tilpasset opplæring.

Boka er aktuell for lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber med eller er opptatt av lese- og skriveopplæring.

2018 Last Ned E-Bøker - All rights reserved.